ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Konferencja „Szkoły w chmurze”

 

W dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Gnieźnie odbywała się kolejna, IV Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli: „Szkoły w chmurze – budowanie kompetencji cyfrowych w XXI wieku”.
Konferencja ma formułę dwudniowego spotkania, podczas którego uczestnicy biorą udział w prelekcjach zaproszonych gości oraz w warsztatach.
W części wykładowej Ewa Sumowska, Koordynatorka Regionalna z Poznania, wystąpiła przed uczestniczącymi w konferencji dyrektorami i nauczycielami z prezentacją dotyczącą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Polskiej Ramy Kwalifikacji i ECDL w PRK, natomiast w części warsztatowej poprowadziła zajęcia warsztatowe z exeBOOK’a, zachęcając uczestników do udziału w projekcie KLASA Z ECDL.
W ramach rozmów kuluarowych rozmawiała z prezydentem Gniezna Panem Michałem Powałowskim i przekazała mu informacje o zmianach w ECDL.