ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Kongres Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie 14-15 marca 2018

 

W dniach 14-15 marca odbył się Kongres Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie. W kongresie brali udział przedstawiciele wielu środowisk związanych ze szkolnictwem, szkoleniami, samorządowcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń. PTI reprezentowali Przedstawiciele Rady Sektorowej oraz PB ECDL.

Kongres skupił się na rozwijaniu kompetencji cyfrowych w ramach kształcenia formalnego, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Pojawiły się również tematy związane z zintegrowanym systemem kwalifikacji oraz certyfikacją kompetencji cyfrowych.

Wiele tematów skupiało się na konieczności praktycznego podejścia do korzystania z nowych technologii.

Poza wieloma prelekcjami jednocześnie odbywały się kawiarenki tematyczne, w których eksperci mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami i wypracować wspólne wnioski.

Szerszy opis kongresu znajduje się pod poniższym linkiem

https://kometa.edu.pl/artykuly/10,kompetencje-cyberprzestrzeni

Opublikowany przez Kometa Sieć Edukacji Cyfrowej na 15 marca 2018