ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Konkurs Informatyczny „Dzień bezpiecznego komputera” w Lublinie

 

142 uczniów różnych typów szkół z woj. lubelskiego, pod opieką 55 nauczycieli 16.02.2018r. wzięło udział w XIV Konkursie Informatycznym „Dzień Bezpiecznego Komputera” organizowanym w ramach Światowych Dni Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

 

XIV Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera” organizowany jest we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu, pod honorowym patronatem

Lubelskiego Kuratora Oświaty,

Prezydenta Miasta Lublin,

Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Oddział Lubelski.

 

Konkurs odbywał się w dwóch etapach szkolnym i regionalnym. Etap szkolny przeprowadzony był w szkołach zgłaszających się do konkursu na podstawie testów przygotowanych prze organizatora.

Do szkolnego etapu konkursu przystąpiło  około  1476 uczniów z 58 szkół z Lublina i województwa lubelskiego.

 

Do konkursu przystąpiło 142 uczniów pod opieką 55 nauczycieli w tym

 

Celem konkursu była promocja bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu oraz środków multimedialnych, uwrażliwienie na problemy płynące z niewłaściwego korzystania z Internetu, przypomnienie zasad odpowiedzialności karnej za naruszenie prawa, ukazanie „dobrych stron Internetu”.

Podczas regionalnego etapu konkursu młodzież i nauczyciele wysłuchali wkładów specjalistycznych z zakresu tematyki konkursu wygłoszonych przez przedstawicieli  wojewódzkiej i miejskiej komendy policji, straży miejskiej, wykładowcę wyższej czelni, Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Wykłady – Grupa I – szkoły podstawowe

Wykłady – Grupa II – gimnazja/klasy gimnazjalne, licea ogólnokształcące, technika

 

Podczas konkursu wyłoniono 15 laureatów i grupę wyróżnionych w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazja/klasy gimnazjalne, licea ogólnokształcące, technika

 

Szczegóły na stronie organizatora http://zsen.lublin.pl/2018/02/17/podsumowanie-xiv-regionalnego-konkursu-informatycznego-dzien-bezpiecznego-komputera/