ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Koronawirus

 

W związku z epidemią koronawirusa informujemy, że ani Fundacja ECDL/ICDL ani ECDL Polska nie zawieszają działalności. Systemy egzaminacyjne działają normalnie, na dotychczasowych zasadach. O tym, czy dane Centrum/Laboratorium Egzaminacyjne ECDL umożliwia przeprowadzenie egzaminów, decyduje ta instytucja. Jeśli egzaminy mogą być przeprowadzone w terminie późniejszym, przełożenie ich na kiedy indziej jest wskazane. Jeśli jednak egzaminy muszą się odbyć, ze względu np. na kończące się projekty, powinny być przeprowadzone w taki sposób, żeby zarówno egzaminowani jak i egzaminatorzy czuli się bezpiecznie a ogłaszane przez Władze zasady utrzymywania higieny były zachowane – zdrowie jest dzisiaj najważniejsze. Rekomendujemy natomiast rezygnację z egzaminowania dużych grup, na wszystkich stanowiskach w laboratorium, jedna osoba natychmiast po drugiej. Unikajmy zgromadzeń, zachowujmy bezpieczną odległość jedni od drugich, myjmy ręce często i dokładnie, dezynfekujmy blaty, myszki, klawiatury….