ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Kraków – Szkolenie dla Egzaminatora ECDL – 23.03.2018

 

Oddział Małopolski PTI i Koordynator Regionalny ECDL Region Kraków we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenie dla kandydatów na Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego.
Szkolenie odbędzie się 23 marca 2018  (piątek) godz.12:00-15:30 w Katedrze Informatyki AGH w Krakowie ul. Kawiory 21.
Zainteresowanych proszę o kontakt beata.chodacka@ecdl.pl (tel. 502-390-129) – kontakt mailowy preferowany.
Wymagania:
Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL jest posiadanie jednego z certyfikatów:
• ECDL CORE lub START, lub BASE, lub STANDARD, lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.
Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu:
1. Przesłanie na adres beata.chodacka@ecdl.pl zgłoszenia zawierającego 4 załączniki:
• wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa (do pobrania z http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora1.pdf . Oryginał należy przynieść na szkolenie.
• wypełnione Karty Rejestracji Egzaminatora (do pobrania z http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/Karta_rejestracji_egzaminatora1.doc Oryginał należy przynieść na szkolenie.
• potwierdzenie umiejętności merytorycznych: kopia dyplomu ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera
• CV
2. W przypadku kandydatów spoza województwa małopolskiego należy przesłać rekomendację Koordynatora Regionalnego ze SWOJEGO Regionu (ze względu na miejsce zamieszkania).
3. Wysłanie (przed szkoleniem) skanu potwierdzenia przelewu na adres beata.chodacka@ecdl.pl.
Odpłatność wynosi 430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki konieczne uregulowane składki za rok 2018).
Dla osób, które chcą odnowić uprawnienia muszą:
• legitymować się certyfikatem ECDL START lub ECDL CORE lub ECDL BASE lub ECDL STANDARD lub mieć zdane co najmniej 2 moduły ECDL ADVANCED,
• odbyć szkolenie podstawowe (cena specjalna – 215,25 zł brutto, dla członków PTI – 172,20 zł brutto),
Wpłaty prosimy wnosić na konto:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
00-394 Warszawa
Ul. Solec 38/103
Bank Zachodni WBK S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233
Tytuł wpłaty: imię, nazwisko, szkolenie ECDL Kraków
Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/
Przypomnienie:
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Dane do wystawienia faktury proszę przesłać na adres biuro@ecdl.pl wraz z potwierdzeniem przelewu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych.
Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Beata Chodacka beata.chodacka@ecdl.pl (kontakt mailowy preferowany)
Tel. 502 390 129
Koordynator Regionalny ECDL w Małopolsce