ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Kraków – Szkolenie Egzaminatorów ECDL podstawowy, S10 – 7 kwietnia 2021 r. (środa)

 

Oddział Małopolski PTI zaprasza na szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego oraz szkolenie ECDL z zakresu Podstaw programowania S10. Szkolenie odbędzie się w dniu 7 kwietnia (w środę) w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzia ZOOM od godziny 14:30 (6h).
Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/
Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na adres email: beata.chodacka@ecdl.pl wraz ze skanami:
• wypełnionej Karty Rejestracji Kandydata na Egzaminatora ECDL https://ecdl.pl/wp-content/uploads/2018/04/Karta_Rejestracji_egzaminatoraNOWA.pdf
• certyfikatu ECDL (ECDL Base lub dwóch ECDL Advanced)
• potwierdzenia przelewu na konto PTI, Santander Bank Polska S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.
W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, szkolenie ECDL 07.04.2021 Kraków
Faktury wystawia Polskie Biuro ECDL. Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu.

Koszt szkolenia podstawowego ECDL:

• dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto
• dla członków PTI nowych kandydatów: 279,83 zł brutto
• dla odnawiających uprawnienia: 215,25 zł brutto
• dla członków PTI odnawiających uprawnienia: 172,20 zł brutto
• dla nauczycieli, którzy pracują w szkole należącej do Klasy z ECDL: 215,25 zł brutto
W przypadku Kandydatów spoza Regionu Kraków (tj. województwa małopolskiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

Szkolenie z zakresu Podstaw Programowania S10 odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzia ZOOM od godz. 18:30 (3h) w dniu 7.04.2021 (środa).
Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na adres email: beata.chodacka@ecdl.pl wraz z nr egzaminatora oraz:
• Certyfikatu ECDL S10, lub potwierdzenia zdanego egzaminu
• potwierdzenia przelewu na konto PTI, Santander Bank Polska S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.

Koszt szkolenia S10:

• dla egzaminatorów ECDL 246 zł
• dla członków PTI 159,90 zł
• dla nauczycieli, którzy pracują w szkole należącej do Klasy z ECDL: 123 zł

Zapraszam serdecznie zainteresowanych!

Beata Chodacka
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Koordynator Regionalny ECDL w Małopolsce
Tel: 502 390 129