ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Łódź – Szkolenie Egzaminatorów – 08.12.2017

 

UWAGA! SZKOLENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Regionalny Koordynator ECDL Łódź przy współpracy z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Informatycznego organizuje szkolenia egzaminatorów ECDL niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL oraz uprawnienia S4 Edycja Obrazów, S6 ECDL WebEditing oraz S7 Współpraca Online.

Szkolenia z podstawowego zakresu ECDL oraz z S4, S6 i S7 odbędą się 08.12.2017 roku (piątek) w BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej, 93-485 Łódź, ul. Kutnowska 11 w godzinach 08:30 – 18:30.

Rejestracja uczestników: 08:00 – 08:30

Szkolenie podstawowe ECDL – 08:30 – 14:00

Szkolenie z S4, S6, S7 – 14:00 – 18:30

 

 

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/.

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania  na adres biuro-krlodz@ecdl.pl  wiadomości zawierającej następujące załączniki:

  1. wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa. zgłoszenia uczestnictwa (dokument .pdf). Oryginał należy przynieść na szkolenie. (dotyczy tylko uprawnień na szkolenie z podstawowego ECDL) W przypadku kandydatów spoza Regionu Łódź (należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.
  2. wypełnionej Karty Rejestracji Egzaminatora. Oryginał należy przynieść na szkolenie.Karta rejestracji egzaminatora (dokument .pdf).
  3. potwierdzenie umiejętności merytorycznych: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera
  4. CV
  5. skan certyfikatu/certyfikatów (Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień podstawowych Egzaminatora ECDL posiadanie jednego z certyfikatów: ECDL CORE lub START; BASE; STANDARD lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED, w przypadku chęci zdobycia uprawnień z: S4, S5 i S7, wymagane: uprawnienia podstawowe i zdany moduł ECDL z danego produktu)
  6. skan potwierdzenia przelewu na konto: PTI ZG Warszawa
    Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233 Polskie Towarzystwo Informatyczne, Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa. Tytuł wpłaty:

„Imię Nazwisko, miasto, szkolenie- PODSTAWOWY ECDL LUB S4- ECDL Edycja Obrazów, S6 – ECDL WebEditing, S7 -ECDL Współpraca Online ”

do dnia 06 grudnia 2017 r.

Wszyscy uczestnicy proszeni są o przesłanie potwierdzenia wpłaty za szkolenie i danych do faktury e-mailem na adres: biuro@ecdl.pl

 

Szczegółowych informacji udziela biuro Regionalnego Koordynatora ECDL w Łodzi Beaty Ostrowskiej.

Beata Ostrowska

Regionalny Koordynator ECDL, Region Łódź

Biuro: e-mail biuro-krlodz@ecdl.pl

tel. 603650065

 

UWAGA! SZKOLENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE.