ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Logotypy „Klasa z ECDL” oraz historia ich powstania

 

Podczas 7-mej Międzynarodowej Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie (poświęconej e-learningowi) nasz Koordynator Regionalny Pani Elżbieta Bowdur wpadła na pomysł zaprojektowania logotypów. Zaproponowała Pani Marcie Zawadzkiej ich wystawę w WST w Katowicach podczas konferencji KISS-u. Niestety z przyczyn niezależnych wystawa ta uległa przeniesieniu w czasie, natomiast kilka filmików, stworzonych przez uczniów Technikum nr 4 im Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu zostało jednak zaprezentowanych a ponieważ Inicjatywa „Klasa z ECDL-em” jest bardzo interesująca, Pani Ela wspólnie z Panią dr Agnieszką Hebą postanowiły skorzystać z talentów uczniów, by zaprojektować logo. Pomysłem Pani dr Heby było, żeby faza projektowa odbywała się „na żywo”, w czasie trwania konferencji. Tak więc idea powstania logo narodziła się podczas przedkonferencyjnej burzy mózgów i jest autorstwa trzech pełnych pomysłów kobiet.

Poniżej prezentujemy logotypy.

 

 

 

 

AB1.png

Andrzej Bednarczyk

AB2.png

Andrzej Bednarczyk

GD1.png

Grzegorz Dąbrowski

GD_2.png

Grzegorz Dąbrowski

KL1.png

Katarzyna Lesz

KL2.png

Katarzyna Lesz

KL3.png

Katarzyna Lesz

KL4.png

Katarzyna Lesz

KL5.png

Katarzyna Lesz

PP1.png

Piotr Przybyła

PP2.png

Piotr Przybyła

PP3.png

Piotr Przybyła

RW.png

Radosław Wojdyła

SL1.png

Szymon Łacheta

SL2.png

Szymon Łacheta

SL3.png

Szymon Łacheta

SL4.png

Szymon Łacheta

ZK1.png

Żaneta Kaszczol

ZK2.png

Żaneta Kaszczol

ZK3.png

Żaneta Kaszczol