ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Ministerstwo Edukacji i ICDL

 

Ministerstwo Edukacji Badenii-Wirtembergii przedłużyło porozumienie z operatorem ICDL na kolejne 3 lata.