ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Ministerstwo Edukacji Republiki Czeskiej zatwierdziło nowy program przekwalifikowania w oparciu o ECDL

 

Ministerstwo Edukacji Republiki Czeskiej zatwierdziło nowy program przekwalifikowania pracowników w obszarze umiejętności cyfrowych na potrzeby Przemysłu 4.0  m.in. w oparciu o  takie moduł ECDL jak:  S3 – IT Security, S5 – Zarządzanie projektami oraz S11 – RODO. Urzędy pracy w Republice Czeskiej bazując na modułach ECDL opracowują kursy przekwalifikowujące kończące się certyfikacją ECDL/ICDL. Więcej informacji na ICDL Europe oraz  DigiKoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa)