ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Najlepsi Egzaminatorzy i Centra Egzaminacyjne ECDL 2015

 

W ramach obchodów Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego 2016 Ogólnopolski Koordynator ECDL Jacek Pulwarski spotkał się Egzaminatorami ECDL i Cenatrami Egzaminacyjnymi ECDL 13-go maja w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Po omówieniu najważniejszych bieżących spraw, w tym ECDL w Perspektywie 2014 – 2020 i jak ECDL wypełnia ramę DIGCOMP, wręczone zostały nagrody NAJLEPSZY EGZAMINATOR ECDL w roku 2015NAJLEPSZE CENTRUM EGZAMINACYJNE ECDL w roku 2015.

NAJLEPSZY EGZAMINATOR ECDL w roku 2015 NAJLEPSZE CENTRUM EGZAMINACYJNE ECDL w roku 2015
Anna Leniec ATForum PL-CE0106
Anna Świerczyńska Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu PL-CE0139
Barbara Wutke Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula PL-CE0036
Jacek Orłowski Centrum Edukacyjne Żelazna PL-CE0136
Piotr Kolniak
Ryszard Świerczyński
Tomasz Zalewski