ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

NAJLEPSZY EGZAMINATOR ECDL, NAJLEPSZY PROJEKT UNIJNY Z ECDL, NAJLEPSZE CENTRUM EGZAMINACYJNE ECDL, NAJLEPSZY KOORDYNATOR ECDL 2018

 

17 maja 2019 r. w siedzibie PTI odbyła się uroczystość, podczas której OK ECDL Jacek Pulwarski wręczył statuetki dla Najlepszych Egzaminatorów ECDL, Najlepszych Projektów Unijnych z ECDL, Najlepszych Centrów Egzaminacyjnych ECDL oraz Najlepszego Koordynatora ECDL za rok 2018.

 

 

 

 


Najlepsi Egzaminatorzy ECDL:

1. Tomasz Ulatowski
2. Grzegorz Drzewosz
3. Damian Leśniak
4. Małgorzata Będkowska
5. Katarzyna Dunin-Wąsowicz
6. Marta Szefler
7. Marzena Krzysztoń
8. Danuta Grodzicka
9. Piotr Chojnacki
10. Norbert Kirsz
11. Sławomir Sitarz
12. Artur Kaczmarek
13. Artur Trusień

 

Najlepsze Projekty Unijne:

1. IT Config sp. z o.o.
2. Trustcon sp. z o.o.
3. ICT Artur Olesiński

 

Najlepsze Centra Egzaminacyjne ECDL :

1. Trustcon sp. z o.o.
2. IT Config sp. z o.o.
3. Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne

 

Najlepsi Koordynatorzy ECDL:

1. Paweł Strawiński
2. Hanna Pikus
3. Ewa Sumowska

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!