ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Najlepszy Egzaminator ECDL, Najlepszy Projekt Unijny z ECDL, Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL, Najlepszy Koordynator ECDL

 

16 maja 2018 r. w siedzibie PTI odbyła się uroczystość, podczas której OK ECDL Jacek Pulwarski przyznał statuetki dla Najlepszych Egzaminatorów ECDL, Najlepszych Projektów Unijnych z ECDL, Najlepszych Centrów Egzaminacyjnych ECDL oraz Najlepszego Koordynatora ECDL.

 

Statuetki dla Najlepszych Egzaminatorów ECDL otrzymali:

pod względem liczby przeprowadzonych egzaminów
1. Paweł Adamski
2. Bartłomiej Polak
3. Paweł Bieniawski

oraz Najlepsi Egzaminatorzy w regionach
dolnośląski – Karol Czarnopolski
kujawsko-pomorski – Tomasz Ringel
lubelski – Daniel Lech
łódzki – Albert Hodorowicz
małopolski – Tomasz Bolek
mazowiecki – Justyna Wójcik
podkarpacki – Damian Daszkiewicz
podlaski – Grzegorz Drzewosz
pomorski – Janusz Wysocki
śląski – Małgorzata Będkowska
świętokrzyski – Artur Tusień
warmińsko-mazurski – Marcin Genatowski
wielkopolski – Błażej Bujakowski
zachodniopomorski – Marcin Bialic

 

 

Statuetki za Najlepsze Projekty Unijne z ECDL otrzymali:
1. ICT Artur Olesiński
2. IT Config sp. z o.o.
3. Trustcon sp. z o.o.

 

Statuetki dla Najlepszych Centrów Egzaminacyjnych ECDL otrzymali:
1. Krakowskie Centrum Egzaminacyjne przy BIŚ Computers
2. Antoni Cichocki Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne
3. IT Config sp. z o.o.

 

Wyróżnienie i jednocześnie statuetkę dla Najlepszego Koordynatora ECDL otrzymał Paweł Strawiński.

 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!