ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Niespodzianka od Fundacji ECDL podczas XII Zjazdu PTI

 

Na odbywający się w dniach 24-25 czerwca br. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Fundacja ECDL skierowała do delegatów bardzo miły list (wersja polska / wersja angielska). Znalazły się tam pochwały dla PTI, Biura ECDL Polska, Koordynatorów, Egzaminatorów i Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL.

Zapraszamy do lektury!