logo ecdl Polska logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Niespodzianka od Fundacji ECDL podczas XII Zjazdu PTI

 

Na odbywający się w dniach 24-25 czerwca br. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Fundacja ECDL skierowała do delegatów bardzo miły list (wersja polska / wersja angielska). Znalazły się tam pochwały dla PTI, Biura ECDL Polska, Koordynatorów, Egzaminatorów i Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL.

Zapraszamy do lektury!