ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Nowy cennik!

 

Uwaga!

Od 1 lipca 2020 wprowadzamy nowy cennik certyfikacji!

Kody egzaminacyjne zakupione przed tą datą, zachowują swoją ważność – bez konieczności dopłaty –  przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.

W umowach na projekty unijne, zawartych z PTI przed 1 lipca 2020, gwarantujemy ceny według starego cennika, niezależnie od daty zakupu kodów.

W innych uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach PTI może podpisać z podmiotem realizującym projekt umowę na projekt unijny, z zachowaniem cen według starego cennika.