ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Nowy moduł – Praca zdalna S12

 

Do oferty ECDL w Polsce dodany został nowy moduł – S12 ECDL PRACA ZDALNA (w oryginale ICDL/ECDL Remote Work).

Moduł powstał w Irlandii na bazie doświadczeń związanych z pandemią i ma być uzupełnieniem oferty ECDL o wiedzę niezbędna do bezpiecznej i efektywnej pracy w formie zdalnej. Szacunki OECD wskazują, że w krajach należących do tej organizacji nawet 40% pracowników może świadczyć pracę zdalną (w Polsce około 25%).

Moduł Pracy zdalnej obejmuje główne pojęcia oraz dobre praktyki potrzebne do efektywnej pracy z dowolnej zdalnej lokalizacji. Ten moduł jest odpowiedni dla wszystkich kandydatów, którzy pracują zdalnie lub przygotowują się do pracy zdalnej. Pokrywa kluczowe koncepcje i praktyki dotyczące pracy zdalnej, a także główne typy narzędzi, które można wykorzystać do obsługi zdalnej pracy i kluczowe kwestie dotyczące ich efektywnego wykorzystania.

Kandydaci, którzy zdadzą S12 mogą zamówić certyfikat ECDL PROFILE, zawierający ten moduł oraz ewentualnie dowolną kombinację innych modułów.

Opis modułu

Sylabus