ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Nowy podręcznik przygotowujący do egzaminu S9

 

Na naszej stronie pojawiła się informacja o kolejnym podręczniku Stowarzyszenia Kiss, przy pomocy którego będą Państwo mogli przygotować się do egzaminów ECDL z zakresu Modułu S9. Autorem podręcznika jest Pan Marcin Aptekorz.

Przyswojenie wiedzy zawartej w podręczniku umożliwia bezproblemowe zdanie egzaminów ECDL oraz jest niezawodnym wsparciem podczas szkoleń. Polskie Towarzystwo Informatyczne przyznało podręcznikowi certyfikat „Zgodny z sylabusem ECDL” i zaleca podręcznik jako materiał wspomagający przygotowanie do modułów.

Więcej na stronie: http://ecdl.pl/o-ecdl/literatura/