ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

O Konkursie „Bóbr”

 

Konkurs Informatyczny „Bóbr”, to konkurs informatyczny, sprawdzający wiedzę uczniów z zakresu wiedzy i umiejętności algorytmicznych.