ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

OK ECDL na World Conference on Computers in Education 2017!

 

W dniach 3-6 lipca w Dublinie odbyła się otwarta konferencja World Conference on Computers in Education 2017 dla wszystkich zaangażowanych w opracowywanie i wykorzystywanie technologii i informatyki w edukacji i szkoleniach, w tym w edukacji informatyki.

Na konferencji OK ECDL Jacek Pulwarski wygłosił prelekcję na temat Programu „Klasa z ECDL” uruchomionego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.