ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Poznań – Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów ECDL WEB Editing – 3.07.2017

 

 

Koordynator ECDL region Poznań we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje 2-godzinne szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora ECDL Web Editing (S6).

Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów S6 ECDL Web Editing.

Szkolenie odbędzie się 3 lipca 2017, w siedzibie Centrum Egzaminacyjnego EDUGATE na osiedlu Stefana Batorego 77/63, 60-687 Poznań.

Egzaminatorem ECDL S6 Web Editing mogą zostać osoby, które spełniają następujące wymagania (łącznie):

 

 

Odpłata za szkolenie wynosi 246 zł brutto (35% zniżki dla członków PTI).

Wpłat należy dokonywać na konto
PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233

Osoby zainteresowane proszę o nadsyłanie zgłoszeń na adres ewa.sumowska@ecdl.pl.

Prośbę o wystawienie faktury proszę kierować na adres biuro@ecdl.pl podając konieczne dane do wystawienia faktury.

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania  na adres ewa.sumowska@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:

  1. skan certyfikatu/certyfikatów ECDL Web Editing/Web Starter;
  2. skan potwierdzenia przelewu na konto

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych. Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego

ewa.sumowska@ecdl.pl (kontakt mejlowy preferowany)

tel. :501074058

Zapraszam serdecznie zainteresowanych!

Ewa Sumowska