ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Poznań – Szkolenie Egzaminatorów – 9.12.2017 r.

 

Koordynator ECDL region Poznań we współpracy z OW PTI organizuje 6-godzinne szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 14.30. Miejsce szkolenia będzie uzależnione od liczby osób zainteresowanych.

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/ .

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest wykształcenie informatyczne i/lub udokumentowane doświadczenie trenerskie w zakresie IT oraz posiadanie jednego z certyfikatów:

 

 

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania  na adres ewa.sumowska@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:

  1. wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa
  2. wypełnionej Karty Rejestracji Egzaminatora
  3. potwierdzenie umiejętności merytorycznych: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera
  4. CV
  5. skan certyfikatu/certyfikatów;
  6. skan potwierdzenia przelewu na konto  PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 00000001 1121 2233 Polskie Towarzystwo Informatyczne, Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa.

W tytule przelewu należy podać: Imię i Nazwisko, miasto, rodzaj szkolenia, datę szkolenia, np.: Jaś Kowalski, Poznań, Szkolenie  PODSTAWOWY ECDL , 9.12.2017.

  1. dla nowych kandydatów w wysokości 430,50 złbrutto
  2. dla egzaminatorów odnawiających uprawnienia 215,25 zł brutto

Członkom PTI przysługuje zniżka w wysokości 35% (tym, którzy mają uregulowaną składkę członkowską za rok 2017).

Faktury wystawia PB ECDL więc dane do faktury i potwierdzenie przelewu proszę przesłać mejlem na adres biuro@ecdl.pl .

W przypadku kandydatów spoza Regionu Poznań (tj województwa wielkopolskiego i lubuskiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego

ewa.sumowska@gmail.com (kontakt mejlowy preferowany)

tel. : 501074058

Zapraszam serdecznie zainteresowanych!

Z przedświątecznymi pozdrowieniami

Ewa Sumowska