ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

PTI otrzymało uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy”

 

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski z dniem 13 grudnia 2018 nadał Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu – na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy”(CUK-pp) Wcześniej kwalifikacja ta została wpisana do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Szczególnym przypadkiem CUK-pp jest kwalifikacja ECDL BASE, nadawana przez PTI od 2013 r,, tak więc posiadacze certyfikatów ECDL BASE będą mogli wystąpić o wydanie im także Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy.