ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Relacja z VI Forum GISUW w Warszawie – 19-20.03.2019

 

W dniach 19-20 marca 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskiem odbyło się  VI Forum GISUW – spotkanie specjalistów i entuzjastów Systemów Informacji Geograficznej.
W ramach Forum odbyły się warsztaty praktyczne. Jeden z warsztatów poprowadził Koordynator Produktu EPP GIS Andrzej Borkowski prezentując wśród studentów i zainteresowanych osób wymagania oraz sylabus egzaminu EPP GIS.

Drugiego dnia Forum podczas otwartej części KP EPP GIS Andrzej Borkowski przedstawił prezentację pt. „Certyfikacja ECDL EPP GIS jako platforma do rozwoju i promocji GIS dla studentów, doktorantów oraz pracowników nauki”.
W ramach prezentacji przedstawiono ideę certyfikatu ECDL EPP GIS, procedurę samego egzaminu czy możliwość uzyskania uprawnień egzaminatorów i akredytację laboratoriów przez pracowników naukowych.
Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem i padły liczne pytania nt. EPP GIS.

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.

Andrzej Borkowski
Koordynator Produktu EPP GIS