ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

„Rok przed dyplomem”

 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY ZAWODOWEJ ROK PRZED DYPLOMEM

12 czerwca 2023 r. w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja podsumowująca wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Pan Wojciech Kulik, regionalny koordynator ECDL wręczył laureatom etapu centralnego, w kategorii technik informatyk vouchery na egzaminy certyfikujące umiejętności informatyczne.

Olimpiada objęta jest honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Fundacji VCC.

W  centralnym etapie Olimpiady uczestniczyło 212 uczniów, 119 zespołów reprezentujących 53 szkoły techniczne z 30 miejscowości w 9 województwach. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę w 17 kwalifikacjach zawodowych. Wyłoniono 68 laureatów.

Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny powołany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Politechnikę Lubelską i Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Gratulujemy!