ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Rozmowa redakcyjna z OK ECDL w Dzienniku Gazecie Prawnej

 

W ostatnim weekendowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej z 13 maja 2016r. ukazała się rozmowa z OK ECDL na temat certyfikacji kompetencji cyfrowych.

Polecamy i zapraszamy do lektury!