ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Rzeszów – Szkolenie Egzaminatorów – 14.12.2017 r.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Regionalny Koordynator ECDL Rzeszów przy współpracy z Oddziałem Rzeszowskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego organizuje szkolenia egzaminatorów ECDL niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL.

Szkolenie z podstawowego zakresu ECDL odbędzie się 14.12.2017 roku (czwartek) w budynku A0 Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, 35-310 Rzeszów, ul. Pigonia 1 sala nr 217 A0B1 (lewa strona) w godzinach 15:00 – 20:00.

Rejestracja uczestników: 14:30 – 15:00

Szkolenie podstawowe ECDL – 15:00 – 20:00

 

 

 

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/.

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania  na adres bogdan.kwiatkowski@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:

  1. Wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa. zgłoszenia uczestnictwa (dokument .pdf). Oryginał należy przynieść na szkolenie. (dotyczy tylko uprawnień na szkolenie z podstawowego ECDL) W przypadku kandydatów spoza Regionu Rzeszów (należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.)
  2. Wypełnionej Karty Rejestracji Egzaminatora. Oryginał należy przynieść na szkolenie. Karta rejestracji egzaminatora (dokument .pdf).
  3. Potwierdzenie umiejętności merytorycznych: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera
  4. CV
  5. Skan certyfikatu/certyfikatów (Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień podstawowych Egzaminatora ECDL posiadanie jednego z certyfikatów: ECDL CORE lub START; BASE; STANDARD lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.
  6. Skan potwierdzenia przelewu na konto: PTI ZG Warszawa
    Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233 Polskie Towarzystwo Informatyczne, Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa. Tytuł wpłaty:

„Imię Nazwisko, miasto, szkolenie- PODSTAWOWY ECDL do dnia 12 grudnia 2017 r.

Wszyscy uczestnicy proszeni są o przesłanie potwierdzenia wpłaty za szkolenie i danych do faktury e-mailem na adres: biuro@ecdl.pl

 

Szczegółowych informacji Koordynator Regionalny ECDL w Rzeszowie Bogdan Kwiatkowski.

Bogdan Kwiatkowski

Regionalny Koordynator ECDL, Region Rzeszów

e-mail: bogdan.kwiatkowski@ecdl.pl

tel. 502322831