ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Sesja szkoleń specjalistycznych dla Egzaminatorów ECDL w Olsztynie

 

Oddział Pomorski PTI, Koordynator Regionalny (KR) ECDL Hanna Pikus organizuje 15.02.2019 (Piątek)  sesję szkoleń specjalistycznych dla Egzaminatorów ECDL z zakresu S4- Edycja obrazów, S5- Zarządzanie projektami, S7- Wspólpraca on-line oraz EPP E_Nauczyciel.

Szkolenie odbędzie się w Olsztynie, w dniu 15 lutego 2019 (piątek) o godzinie 9:00.

Szczegółowe informacje dotyczące spełnienia warunków dla kandydatów oraz opłat oraz dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/ .

Członkom PTI z opłaconą składką za rok 2019 przysługuje zniżka 35% za szkolenie. Wpłaty należy dokonać na konto  PTI Warszawa, Santander Bank Polska S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, informację, że wpłata dotyczy szkolenia Egzaminatorów ECDL, 15-02-2019 w Olsztynie.

Faktury wystawia PB ECDL. Po dokonaniu wpłaty trzeba wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu na adres hanna.pikus@ecdl.pl

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania na adres hanna.pikus@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:
a) skan certyfikatów potwierdzających zdanie egzaminu,
b) skan potwierdzenia przelewu,

Zainteresowanych proszę o bezpośredni kontakt:
Hanna Pikus –  hanna.pikus@ecdl.pl,  tel. 501 073 097

Zapraszam,
Hanna Pikus Koordynator Regionalny Olsztyn