ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Spotkania z informatyką w Olsztynie

 

Od dwóch lat Egzaminatorzy ECDL z województwa warmińsko-mazurskiego spotykają się dwa razy do roku na wspólnych wykładach bądź też warsztatach. Miejscem spotkań jest Centrum Egzaminacyjne ECDL województwa warmińsko – mazurskiego „Techpal”, a w ostatnim czasie nasze spotkania odbywają się Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie w akademickich salach wykładowych i Laboratoriach komputerowych. Organizatorem spotkań, wykładów i warsztatów jest Zarząd Koła WM OP PTI oraz Koordynator Regionalny ECDL Hanna Pikus.

W tym roku szkolnym pierwsze spotkanie było poświęcone odpowiedzi na pytania „Nowoczesne technologie – wspierają czy wykluczają osoby niepełnosprawne ?”, gdzie ciekawe przykłady trudnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w dzisiejszym świecie naszpikowanym nowoczesnymi technologiami podawał prowadzący kolega z koła WM OP PTI Mariusz Chyży.

Drugie spotkanie to otwarte spotkanie organizowane dla Egzaminatorów ECDL poświęcone technologiom Webowym. Wykład pt „Autoryzowanie użytkowników w aplikacjach www w oparciu o ASP.net Core i Angular 4″ przygotowany przez kolegę z naszego koła WM OP PTI Tomasza Krzywickiego. Na wykładzie udało się porozmawiać o technologiach frameworków Web Deweloperów. Spotkanie było otwarte dla Egzaminatorów, członków PTI, a także pracowników wydziału. W spotkaniu uczestniczyli egzaminatorzy ECDL, członkowie PTI, a także pracownicy WMII oraz grupa młodych ludzi, studentów studiów inżynierskich informatyki.

W styczniu Egzaminatorzy ECDL spotkali się na warsztatach z podstaw programowania pt. „Podstawy programowania w Pythonie”, gdzie próbowaliśmy „dotknąć” Pythona. Egzaminatorzy poznali środowisko programowania, wykonali szereg zadań algorytmicznych, a na zakończenie połączyli siły grafiki żółwia i możliwości Pythona rysując figury geometryczne. Warsztat to pomoc dla wielu egzaminatorów ECDL  programujących w języku C++ lub Java w tym, aby przynieść im wsparcie przy przystępowaniu do egzaminów z nowego produktu ECDL S10 – Podstawy programowania i zdobywaniu uprawnień specjalistycznych do tego, aby przeprowadzać certyfikację z tego zakresu. Warsztaty „dotknąć” Pythona dla Egzaminatorów ECDL prowadziła Małgorzata Prolejko, asystent w Katedrze Multimediów i Grafiki Komputerowej. Warsztat był otwarty i pomimo trwającej studenckiej sesji wzbudził zainteresowanie tez wśród studentów i nauczycieli informatyki.

Polskie Towarzystwo Informatyczne co roku wprowadza nowe obszary certyfikacji, głownie dotyczących obszarów specjalistycznych i takie spotkania organizowane przez Koordynatorów Regionalnych są narzędziem wsparcia Egzaminatorów ECDL w podwyższaniu swoich kwalifikacji i szkoleniu się w kwalifikacjach które dają możliwość uzyskiwania nowych uprawnień. Spotkania takie też są okazją do spotkania z KR ECDL i uzyskania najnowszych informacji o rozwoju działań certyfikacji programu miedzy innymi w postaci materiałów promocyjnych. Na spotkaniach z KR ECDL przekazywana jest tez informacja dotycząca programów PTI, głownie programu „Klasa z ECDL” opartego o popularyzację umiejętności ICT wśród młodzieży. Spotkania nasze są w pełni otwarte i cieszy nas uczestnictwo w nich nauczycieli i młodzieży z regionu.

Hanna Pikus – KR ECDL Olsztyn