ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Spotkanie Egzaminatorów regionu Katowice – 15 czerwca 2018

 

Okres przedwakacyjny jest dobrą porą na podsumowania i ocenę wyników. Tym razem w klubowej atmosferze z mistrzostwami świata w tle Koordynator Regionalny z Katowic zorganizował spotkanie Egzaminatorów ECDL. W części oficjalnej spotkania omówione zostały bieżące sprawy ECDL – wyniki zdawalności w Polsce na tle innych państw, powstanie nowych modułów i ich promocja – S10 Podstawy programowania i S 11 RODO. Zwrócono także uwagę na najważniejsze zagadnienia związane z RODO oraz omówiono sprawy promocji programu KLASA z ECDL.

Podczas spotkania Koordynator Regionalny wręczył Dyplomy Uznania za dobrą i zaangażowaną pracę na rzecz rozwoju certyfikacji umiejętności komputerowych dla najlepszych Egzaminatorów regionu Katowice wraz z symbolicznymi upominkami.

Spotkanie było okazją do bliższego poznania się Egzaminatorów z różnych miast, wymiany doświadczeń, rozmów na ważne tematy związane z pracą Egzaminatora ECDL, promocji certyfikacji, czy projektów. Dodatkową atrakcją wieczoru były rozgrywki w kręgle, które sprzyjały integracji.

Najbardziej wytrwali rozegrali na koniec partyjkę bilarda dając niezłą lekcję swojemu Koordynatorowi 😊
Elżbieta Bowdur