ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Sprawozdanie z II Weekendu z Technologią Informacyjną w Kutnie

 

W dniach 26 i 27 października br. odbył się II Weekend z Technologią Informacyjną w Kutnie.Szkolenie to zostało zorganizowane przez Wydział Edukacji przy współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ŁCDNiKP) w Łodzi oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Dąbrowskiego w Kutnie.

W szkoleniu wzięło udział 45 nauczycieli z kutnowskich szkół podstawowych, dla których miasto Kutno jest organem prowadzącym. Dla nauczycieli zaplanowano 15 warsztatów o tematyce związanej z wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym. Warsztaty prowadzili eksperci w zakresie technologii informacyjnej. Miejscem realizacji warsztatów były sale komputerowe w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Dąbrowskiego w Kutnie.

Warsztaty poprzedził wykład inauguracyjny. Wykład wygłosił Pan dr inż. Jacek Pulwarski – Ogólnopolski Koordynator ECDL w Polsce, a zarazem ekspert w projekcie Krajowych Ram Kwalifikacji.

Zachęcał on m.in. dyrektorów i nauczycieli kutnowskich szkół do różnych form współpracy w zakresie ECDL.

ECDL – to „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”, jednocześnie nie przypadkiem nazwany „Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy”. Nazwa certyfikatu wynika przede wszystkim z wielorakich korzyści dla społeczeństwa. Należą do nich m.in.: podwyższenie ogólnego poziomu kompetencji informatycznych, wsparcie modelu uczenia się przez całe życie, otwarcie drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego oraz korzystny wpływ na unowocześnienie gospodarki kraju.