ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Studia podyplomowe „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem”

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne objęło patronatem studia podyplomowe „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem” prowadzone przez Akademię im. Leona Koźmińskiego. Program jest nastawiony na praktykę i ma charakter interdyscyplinarny –  porusza zagadnienia z obszaru zarządzania, technicznych aspektów cyberbezpieczeństwa, prawa, jak również tzw. social engineering.

Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób używane są narzędzia służące do przełamywania zabezpieczeń – zarówno informatycznych, jak i wykorzystujących słabości ludzkie. Zdobędą także wiedzę nt. zarządzania incydentami, sporządzania dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa, szacowania i modelowania ryzyka.

Studia adresowane są przede wszystkim do specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w firmach i sektorze publicznym, menedżerów wyższego i średniego szczebla, pracowników operatorów usług kluczowych, inspektorów ochrony danych osobowych, prawników zamierzających obsługiwać projekty dot. cyberbezpieczeństwa. Wiedza prawnicza czy informatyczna nie jest jednak wymagana od kandydatów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 16 lutego do udziału w dniu otwartym, który zaplanowany jest w formule zdalnej. Obowiązuje rejestracja.