ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Światowe Forum ECDL w Budapeszcie

 

W dniach 26-27  maja 2016r. odbyło się Światowe Forum ECDL w Budapeszcie, w którym uczestniczyło ok. 140 delegatów z całego świata. Omawiane były nowe produkty, nowe strategie marketingowe, wymieniano doświadczenia. W debacie na temat formalnego potwierdzania kwalifikacji jako przyszłości certyfikacji, w roli jednego z panelistów wystąpił OK ECDL Jacek Pulwarski. Projekt certyfikacji ECDL na rzecz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prezentowany przez ECDL Polska, uzyskał nominację do Best Practice Awards i bardzo wysoką ocenę jurorów.

ECDL Világfórum Budapest 2016

ECDL Budapest 2016 ECDL Budapest_2016