ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szczecin – szkolenie Egzaminatorów ECDL – 15 marca 2020 r. (niedziela)

 

Zachodniopomorski Koordynator ECDL, we współpracy z Zachodniopomorskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, organizuje w dniu 15 marca 2020 r. (niedziela) szkolenie, na którym będzie można uzyskać uprawnienia Egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL. Szkolenie odbędzie się w Szczecinie, w godzinach od 10:00 do 16:00 na Uniwersytecie Szczecińskim, ul. Mickiewicza 64 sala 09A. Przypominam, że jednym z warunków koniecznych do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest posiadanie jednego z certyfikatów:
• ECDL: CORE, START; BASE; STANDARD
• lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.
Pozostałe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie: www.ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/
Dodatkowymi warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
1. Przesłanie na adres miroslaw.zajdel@ecdl.pl wiadomości zawierającej 1 załącznik:
a. wypełniona Karta Rejestracji Egzaminatora (Karta Rejestracji Kandydata na Egzaminatora ECDL). Oryginał należy przynieść na szkolenie.
2. Pozostałe dokumenty: CV + potwierdzenie umiejętności merytorycznych: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera, certyfikat zdanych egzaminów ECDL należy przynieść na szkolenie tylko do wglądu.
3. Dokonanie opłaty za szkolenie (należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu). Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać skan potwierdzenia przelewu na adres miroslaw.zajdel@ecdl.pl.
Terminy i dodatkowe wskazówki
• Zgłoszenia (pkt. 1) prosimy dokonać do dnia 12.03.2020 r. do godz.13:00 (o przyjęciu na szkolenie może decydować kolejność zgłoszeń, szkolenie może zostać odwołane ze względu na brak wystarczającej liczby chętnych). Informacja, czy szkolenie się odbędzie, będzie rozesłana 12.03.2020 r.
• Dane do wystawienia faktury (do 7 dni od daty dokonania przelewu) należy przesłać na adres miroslaw.zajdel@ecdl.pl.
• W przypadku Kandydatów spoza Regionu Szczecin (tj. województwa zachodniopomorskiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.
Konto do wpłat:
Polskie Towarzystwo Informatyczne, Santander Bank Polska S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233
Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL 15.03.2020 w Szczecinie
• Termin płatności 13 marca 2020 r.
• Wysokość opłaty w wysokości 430,50 zł brutto. Członkom PTI (niezalegającym ze składkami) przysługuje 35% zniżki (opłata 279,83 zł), nauczycielom ze szkół uczestniczących w programie „Klasa z ECDL” przysługuje 50% zniżki (opłata 215,25 zł)
Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych!
Szczegółowych informacji udziela Koordynator ECDL Region Szczecin Mirosław Zajdel
Kontakt:
Mirosław Zajdel
Koordynator Regionalny ECDL, Region Szczecin
mail: miroslaw.zajdel@ecdl.pl
tel. 501-072-951, 605-686-797, www.ecdl.pl