ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szczecin – szkolenie Egzaminatorów ECDL – 21 stycznia 2021r. (czwartek)

 

Zachodniopomorski Koordynator ECDL, we współpracy z Zachodniopomorskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, organizuje w dniu 21 stycznia 2021r.
(czwartek) szkolenie, na którym będzie można uzyskać uprawnienia Egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie TEAMS, w godzinach od 15:00 do 21:00. Przypominam, że jednym z warunków koniecznych do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest posiadanie jednego z certyfikatów:

Pozostałe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie: www.ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

 

 

 

Dodatkowymi warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:

  1. Przesłanie na adres miroslaw.zajdel@ecdl.pl wiadomości zawierającej załączniki:
  1. Pozostałe dokumenty: CV + potwierdzenie umiejętności merytorycznych: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera należy udostępnić do wglądu organizatorowi np. na dysku Google, OneDrive.

Terminy i dodatkowe wskazówki

Konto do wpłat:

PTI ZG Warszawa, Santander Bank Polska S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233

Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL 21.01.2021 w Szczecinie

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych!

Szczegółowych informacji udziela Koordynator ECDL Region Szczecin Mirosław Zajdel

Kontakt:

Mirosław Zajdel

Koordynator Regionalny ECDL, Region Szczecin

mail: miroslaw.zajdel@ecdl.pl

tel. 501-072-951, 605-686-797,  www.ecdl.pl