ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szczecin – szkolenie Egzaminatorów ECDL – S6, S10, e-Nauczyciel – 13 lutego 2021 r. (sobota)

 

Zachodniopomorski Koordynator ECDL, we współpracy z Zachodniopomorskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, organizuje w dniu 13 lutego 2021 r. (sobota) szkolenie, na którym będzie można uzyskać uprawnienia Egzaminatora ECDL: S6 Web Editing, S10 Podstawy programowania, EPP e‑Nauczyciel. Szkolenia odbędą się w formie zdalnej na platformie TEAMS, rozpoczęcie o godzinie 11:00 (szczegóły u organizatora). Przypominam, że jednym z warunków koniecznych do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest posiadanie certyfikatu z danego modułu oraz posiadanie uprawnień egzaminatora podstawowego ECDL.

Pozostałe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie:

www.ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Dodatkowymi warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:

Przesłanie na adres miroslaw.zajdel@ecdl.pl wiadomości zawierającej załączniki:

Terminy i dodatkowe wskazówki:

Konto do wpłat: PTI, Santander Bank Polska S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233

Tytuł wpłaty: Imię, Nazwisko, szkolenie egzaminatorów ECDL 13.02.2021 w Szczecinie

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych!

Szczegółowych informacji udziela Koordynator ECDL Region Szczecin Mirosław Zajdel

Kontakt:

Mirosław Zajdel

Koordynator Regionalny ECDL, Region Szczecin

mail: miroslaw.zajdel@ecdl.pl

tel. 501-072-951, 605-686-797, www.ecdl.pl