ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenia egzaminatorów ECDL CAD i S4

 

Oddział Małopolski PTI i Koordynator Regionalny ECDL Region Kraków oraz Koordynatorzy Produktu ECDL CAD i Edycja Obrazów organizują szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów ECDL CAD oraz ECDL Edycja Obrazów, we współpracy z Polskim Biurem ECDL.

Szkolenie odbędzie się 15 kwietnia 2016 godz.14.00 w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym w Krakowie ul. Stefana Batorego 1/3, 31-135 Kraków (I piętro) – zobacz na mapie.

Uwaga! Osoby posiadające uprawnienia egzaminatora ECDL uczestniczą w szkoleniu do godz. 18:00.

ECDL CAD – szczegółowe informacje

Kto może zostać egzaminatorem ECDL CAD?

Egzaminatorem ECDL CAD może zostać osoba, która:

Jak zdać egzamin ECDL CAD?

Egzamin ECDL CAD można zdawać wyłącznie w Laboratoriach ECDL CAD lista na stronie: www.ecdl.pl.

Egzaminy ECDL CAD w Krakowie można zdać w Laboratorium przy KCE po ustaleniu terminu z egzaminatorem. Proszę o kontakt z egzaminatorem Beata Baziak b.baziak(at)bis.krakow.pltel:12 2927890 w 24.

Gdzie przesłać dokumenty?

Dokumenty zgłoszeniowe:

Skany dokumentów proszę przesłać e-mailem na adres: b.baziak(at)bis.krakow.pl, natomiast oryginały należy przywieźć osobiście na szkolenie lub odpowiednio wcześniej przesłać pocztą na adres Krakowskiego Centrum Egzaminacyjnego:

ECDL CAD
Krakowskie Centrum Egzaminacyjne
ul. Stefana Batorego 1/3,
31-135 Kraków.

Opłaty

Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi:

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków
Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL

Przypomnienie:

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: b.baziak(at)bis.krakow.pl.

 

Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Bohdan Lisowski bohdan.lisowski@ecdl.pl, Koordynator Produktu ECDL CAD

 

ECDL S4 Edycja Obrazów – szczegółowe informacje

Kto może zostać egzaminatorem ECDL S4?

Egzaminatorem ECDL Edycja Obrazów może zostać osoba, która:

Jak zdać egzamin ECDL S4?

Egzamin ECDL Profile Edycja Obrazów można zdawać wyłącznie w Laboratoriach ECDL lista na stronie:www.ecdl.pl.

Egzaminy ECDL w Krakowie można zdać w Laboratorium przy KCE po ustaleniu terminu z egzaminatorem. Proszę o kontakt z egzaminatorem Beata Baziak b.baziak(at)bis.krakow.pltel:12 2927890 w 24.

Opłaty

Odpłatność wynosi 246 zł brutto, (członkom PTI, którzy zapłacili już składkę za bieżący rok przysługuje 35% zniżki).

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków
Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL S4

Przypomnienie:

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: beata.chodacka(at)ecdl.pl.

Uwaga!

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych.

 

Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Beata Chodacka beata.chodacka@ecdl.pl, Koordynator Regionalny ECDL w Małopolsce