ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenia Egzaminatorów ECDL S4,S6,S7, e-Urzędnik, e-Nauczyciel – Olsztyn

 
Slajd Podnieś swoje kompetencje

W dniu 17.12.2016 w godzinach 9.00-16.00  Koordynator Regionalny ECDL Region Olsztyn we współpracy z PB ECDL organizuje szkolenia specjalistyczne przeznaczone dla egzaminatorów ECDL z następujących obszarów certyfikacji:
ECDL S4 – EDYCJA OBRAZÓW
ECDL S6 – Web Editing
ECDL S7- WSPÓŁPRACA ONLINE
EPP e-Nauczyciel
EPP e-Urzędnik

W celu zapisania się na szkolenie proszę uzupełnić formularz w udostępnionym linku:

https://workuwmedu-my.sharepoint.com/personal/7341_uczelnia_uwm_edu_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=n8RDFhWqm71PED69PW5lQz1TW6p9OOgKmLECLUvEuAw%3d&docid=1_18a632be7a5624e60b69f2f8b85c4fe9a&wdFormId=%7B10EE0CB2%2D2E19%2D4937%2DBC30%2D8A6E9ED5479E%7D

Warunkiem koniecznym do rozszerzenia uprawnień Egzaminatora ECDL o możliwość przeprowadzania egzaminów w zakresie wybranego produktu jest posiadanie certyfikatu zdania egzaminu dla tego produktu. Szczegóły na stronie: http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/
Szczegółowych informacji w sprawie szkolenia 17.12.2016 udziela Koordynator ECDL – Hanna Pikus tel. kom. 501 073 097
Koordynator Regionalny ECDL
Region Olsztyn
Hanna Pikus