ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie dla Egzaminatorów ECDL – Rzeszów – 24.06.2019

 

 

Oddział Podkarpacki PTI i Koordynator Regionalny ECDL, Bogdan Kwiatkowski, 24 czerwca 2019 (w poniedziałek) organizuje szkolenie dla Egzaminatorów ECDL.

Zapraszamy kandydatów na Egzaminatorów ECDL:
S4 – Edycja obrazów,
S5 – Zarządzanie projektami,
S6 – Web Editing,
S7 – Współpraca online,
oraz EPP:
e-Nauczyciel,
e-Urzędnik.

Termin:
24 czerwca 2019 (poniedziałek), w godz. 8:00 – 19:00

Miejsce:
Szkolenie odbędzie się w Rzeszowie na Uniwersytecie Rzeszowskim ul. Pigonia 1 Bud A0 B1 sala nr 217.
Warunki uczestnictwa:
Kandydaci zobowiązani są do przesłania na adres bogdan.kwiatykowski@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:
a) skan certyfikatów potwierdzających zdanie egzaminu
b) skan potwierdzenia przelewu
Szczegółowe informacje dotyczące spełnienia warunków dla kandydatów oraz opłat oraz dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/
Koszt szkolenia:
• S4, S5, S6, S7- dla nowych kandydatów: 246,00 zł brutto, dla członków PTI – nowych kandydatów: 159,90 zł brutto,
• e-Nauczyciel- dla nowych kandydatów: 369,00 zł brutto, dla członków PTI – nowych kandydatów: 239,85 zł brutto,
• e-Urzędnik- dla nowych kandydatów: 369,00 zł brutto, dla członków PTI – nowych kandydatów: 239,85 zł brutto,
Faktury wystawia PB ECDL w ciągu 7 dni od wpłaty. Dane do wystawienia faktury wraz z potwierdzeniem przelewu należy przesłać na adres: biuro@ecdl.pl
Wpłaty prosimy wnosić na konto:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
00-394 Warszawa
Ul. Solec 38/103
Bank Santander S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233
Tytuł wpłaty: imię, nazwisko, szkolenie ECDL Rzeszów

Zainteresowanych proszę o bezpośredni kontakt w celu dopełnienia formalności: Bogdan Kwiatkowski – bogdan.kwiatkowski@ecdl.pl, tel. 502 322 831

Zapraszam,
Bogdan Kwiatkowski
Koordynator Regionalny Rzeszów