ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL w Warszawie

 

W dniu 12 marca 2016 r. planowane jest szkolenie dla osób, które chcą zostać Egzaminatorami ECDL.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w godzinach 9:30-15:30

Chętnych proszę o
– zapoznanie się z warunkami umieszczonymi na stronie Jak zostać Egzaminatorem ECDL?
– wypełnienie Formularza
– przygotowanie i przesłanie stosownych dokumentów (wymienionych w formularzu)

Ewentualne pytania proszę kierować na adres pawel.strawinski@ecdl.pl