ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Katowice – Szkolenie e-Urzędnik – 7.07.2017 r.

 

 

Śląski Koordynator ECDL wraz z Koordynatorem certyfikatu EPP e-Urzędnik oraz PB ECDL zaprasza wszystkich zainteresowanych, trenerów oraz egzaminatorów na szkolenie z zakresu e-Urzędnik przygotowujące do prowadzenia szkoleń osób pracujących w administracji publicznej chcących przypomnieć oraz prześledzić ostatnie zmiany w prawie Polskim oraz UE (takich jak RODO, EIDAS i inne zmiany w prawie oraz zmiany w systemach informatycznych państwa).

Szkolenie sześciogodzinne zakończy się testem i zaświadczeniem dokumentującym przygotowanie do prowadzenia szkoleń E-Urzędnik wystawianym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Szkolenie to nie jest równoważne ze szkoleniem na Egzaminatora e-Urzędnika.

 

Czas trwania łącznie 6 godzin:

7 lipca (piątek) w godzinach 13:00 – 19:00

W piątek 7 lipca (przed szkoleniem dla trenerów) odbędzie się dodatkowe szkolenie dla Egzaminatorów ECDL, zainteresowanych zdobyciem uprawnień Egzaminatora e-Urzędnik, które trwa 3 godziny – od 10:00 do 13:00.

Miejsce – siedziba Śląskiego Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnego KISS w Katowicach, ul. Lompy 2/10.

Cena szkolenia dla trenera to 360 zł od osoby. Dla Egzaminatorów ECDL, posiadających aktualną Umowę Egzaminatora oferujemy 25% zniżki, czyli cena szkolenia wynosi 270 zł.

Koszt szkolenia dla Egzaminatora wynosi 369 zł. Członkom PTI przysługuje 35% zniżki, czyli cena szkolenia wynosi 239,85 zł.

Osoby zainteresowane proszę o nadsyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu, ew. nr Egzaminatora) na adres: elzbieta.bowdur@ecdl.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń do 1 lipca 2017r.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233. W tytule przelewu należy podać: Trener i/lub Egzaminator e-Urzędnik, imię i nazwisko.