ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Łódź – Szkolenie Egzaminatorów ECDL – 5.07.2017

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Regionalny Koordynator ECDL Łódź przy współpracy z Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Informatycznego organizuje szkolenia egzaminatorów ECDL niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL oraz uprawnienia S4 Edycja Obrazów, S5 Zarządzanie projektami oraz S7 Współpraca Online.

Szkolenia z podstawowego zakresu ECDL oraz z S4, S5 i S7 odbędą się 05.07.2017 roku (środa) w BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej, 93-485 Łódź, ul. Kutnowska 11 w godzinach 08:30 – 15:00.

Rejestracja uczestników: 08:30 – 09:00
Szkolenie podstawowe ECDL – 09:00 – 15:15
Szkolenie z S4, S5, S7 – 15:30 – 20:00

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/.
Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania  na adres biuro-krlodz@ecdl.pl  wiadomości zawierającej następujące załączniki:

  1. wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa (zgłoszenia uczestnictwa.pdf). Oryginał należy przynieść na szkolenie. (dotyczy tylko uprawnień na szkolenie z podstawowego ECDL).
    W przypadku kandydatów spoza Regionu
    Łódź należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.
  2. wypełnionej Karty Rejestracji Egzaminatora. Oryginał należy przynieść na szkolenie (Karta rejestracji egzaminatora.pdf).
  3. potwierdzenie umiejętności merytorycznych: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera
  4. CV
  5. skan certyfikatu/certyfikatów lub ID zdanego/zdanych egzaminów (Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień podstawowych Egzaminatora ECDL posiadanie jednego z certyfikatów: ECDL CORE lub START; BASE; STANDARD lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED, w przypadku chęci zdobycia uprawnień z: S4, S5 i S7, wymagane: uprawnienia podstawowe i zdany moduł ECDL z danego produktu)

Skan potwierdzenia przelewu na konto: 18 1090 1056 0000 0001 1121 2161 PTI Oddział Łódzki, 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22.
Tytuł wpłaty (opis): „Imię Nazwisko, szkolenie- PODSTAWOWY ECDL LUB S4- ECDL Edycja Obrazów, S5 – ECDL Zarządzanie projektami, S7 -ECDL Współpraca Online, Łódź”

Termin do dnia 03 lipca 2017 r.

Wszyscy uczestnicy proszeni są o przesłanie potwierdzenia wpłaty za szkolenie i danych do faktury e-mailem na adres: biuro-krlodz@ecdl.pl

Szczegółowych informacji udziela biuro Regionalnego Koordynatora ECDL w Łodzi Beaty Ostrowskiej.

Beata Ostrowska

Regionalny Koordynator ECDL, Region Łódź

Biuro: e-mail biuro-krlodz@ecdl.pl

tel. 603650065