ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie Egzaminatorów – 23 kwietnia 2018 – Olsztyn

 

 

 

Warmińsko-Mazurski Koordynator ECDL, w dniu 23 kwietnia 2018r. (poniedziałek) organizuje szkolenie, na którym będzie można uzyskać uprawnienia Egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL. Szkolenie odbędzie się w Olsztynie, w godzinach od 9:00 do 15:00 Dokładna lokalizacja zostanie przesłana uczestnikom szkolenia w późniejszym terminie.

Przypominam, że jednym z warunków koniecznych do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest posiadanie jednego z certyfikatów:
• ECDL: CORE, START; BASE; STANDARD
• lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.
Wszystkie wymagania jakie musi spełnić kandydat na Egzaminatora ECDL dostępne są na stronie www.ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

 

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
1. Osoba zgłaszająca się na szkolenie Egzaminatora ECDL musi posiadać konto w systemie www.eecdl.pl.
2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu proszę przesłać do dnia 20.04.2018 na adres hanna.pikus@ecdl.pl. Do maila należy dołączyć skan/zdjęcie wypełnionej Karty Rejestracji Egzaminatora ECDL (do pobrania z http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2017/06/karta_rejestracji_egzaminatora.pdf)

a. skan proszę wysłać przed szkoleniem na adres hanna.pikus@ecdl.pl
b. oryginał koniecznie przynieść na szkolenie.

3. Po otrzymaniu mailowego potwierdzenie przyjęcia na szkolenie, proszę dokonać przed szkoleniem opłaty, a potwierdzenie przelewu przesłać na adres hanna.pikus@ecdl.pl.

4. Na szkolenie należy przynieść:

a. Dokumenty (do wglądu), które potwierdzają wymagania dotyczące kompetencji merytorycznych: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki lub stażu pracy jako trenera.
b. Oryginał Karty Rejestracji Egzaminatora ECDL.
c. Ksero lub id zdanych egzaminów wymaganych certyfikatów.
d. Wydrukowaną Umowę Egzaminatora ECDL w 2 egzemplarzach.

WAŻNE!!!

  Faktury wystawia Polskie Biuro ECDL. Po dokonaniu opłaty, dane do faktury i potwierdzenie przelewu proszę bezzwłocznie przesłać na adres: biuro@ecdl.pl

•  Termin płatności 20 kwietnia 2018r.

•  Wpłat (po wcześniejszym potwierdzeniu uczestnictwa w szkoleniu) proszę dokonywać na konto:

PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233

Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL 23.04.2018 – Olsztyn

•  Wysokość opłaty w wysokości 430,50 zł Członkom PTI (niezalegającym ze składkami) przysługuje 35% zniżki (opłata 279,83zł).

W razie pytań proszę o kontakt: hanna.pikus@ecdl.pl , tel. 501-072-097.

 

Zapraszam na szkolenie
Hanna Pikus
Koordynator Regionalny ECDL, Region Olsztyn