ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie Egzaminatorów e-Urzędnik – 20.07.2019 r. – Nowy Sącz

 

Koordynator certyfikatu EPP e-Urzędnik oraz PB ECDL zapraszają na szkolenie dla Egzaminatorów ECDL, zainteresowanych zdobyciem uprawnień Egzaminatora EPP e-Urzędnik, które trwa 3 godziny – od 17:00 do 20:00.
Data: 20 lipca 2019 r.
Miejsce: EuroComputer+
Numer identyfikacyjny: PL-LAB1922
Adres:
ul. Jagiellońska 29 m. 11
33-300 Nowy Sącz
Osoby zainteresowane proszę o nadsyłanie zgłoszeń na adres: pawel.zalewski@ecdl.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń do 15 lipca 2019r.
Szczegółowe informacje dotyczące spełnienia warunków dla kandydatów oraz opłat dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/
Koszt szkolenia dla Egzaminatora wynosi 369,00 zł. Członkom PTI przysługuje 35% zniżki, czyli cena szkolenia wynosi 239,85 zł.
Faktury wystawia PB ECDL w ciągu 7 dni od wpłaty. Dane do wystawienia faktury wraz z potwierdzeniem przelewu należy przesłać na adres: biuro@ecdl.pl
Wpłaty prosimy wnosić na konto:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
00-394 Warszawa
Ul. Solec 38/103
Santander Bank Polska S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233
Tytuł wpłaty: imię, nazwisko, szkolenie e-Urzędnik, Nowy Sącz