ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie Egzaminatorów ECDL 02.04.2017 r. w Toruniu

 

Oddział Kujawsko-Pomorski PTI i Koordynator ECDL Regionu Kujawsko-Pomorskiego, we współpracy z Polskim Biurem ECDL, organizują 2 kwietnia 2017 (niedziela) szkolenie, które jest niezbędne do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL BASE.

 

Szkolenie odbędzie się o godz. 10:00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, przy ul. Chopina 12/18 w Toruniu.

Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie: www.ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem.

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL jest posiadanie jednego z certyfikatów (certyfikat ten kandydat wraz z kserem ma przynieść na szkolenie):

 

Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 

  1. Przesłanie na adres piotr.woronowicz@ecdl.pl wiadomości zawierającej 3 załączniki:

– wypełniony i podpisany skan Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa do pobrania z www.ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora1.pdf  – oryginał należy przynieść na szkolenie

– wypełnione i podpisane skany Kart Rejestracji Egzaminatora do pobrania z www.ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/12/Karta_rejestracji_egzaminatora1.pdf  – oryginał należy przynieść na szkolenie

– CV + potwierdzenie umiejętności merytorycznych: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera

 

  1. Dokonanie opłaty za szkolenie (należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu). Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać skan potwierdzenia przelewu na adres piotr.woronowicz@ecdl.pl.
  1. Terminy i dodatkowe wskazówki

Odpłatność wynosi  430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki – opłata wynosi 279,83 zł). Cena specjalna (dotyczy osób, które odnawiają swoje uprawnienia, czyli były już egzaminatorami, tylko nie mają podpisanej aktualnej umowy) – 215,25 zł brutto (dla członków PTI – 172,20 zł brutto). Zniżki przysługują tym członkom PTI, którzy nie mają zaległości w opłatach składek członkowskich i wpisowego oraz opłacili składkę członkowską za rok, w którym odbywa się szkolenie.

 

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

Oddział Kujawsko-Pomorski PTI, 13 1090 1056 0000 0001 1121 2154 (Bank Zachodni WBK S.A.).

W tytule przelewu należy podać: rodzaj szkolenia, datę szkolenia, miejsce szkolenia: Toruń, Imię i nazwisko kandydata na egzaminatora; np.: Szkolenie – PODSTAWOWY ECDL, 02.04.2017, Toruń, imię nazwisko.

 

Dane do ewentualnej faktury z potwierdzeniem przelewu proszę przesłać mailem w ciągu 7 dni od wpłaty na adres: piotr.woronowicz@ecdl.pl.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości chętnych. Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego: piotr.woronowicz@ecdl.pl.