ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie Egzaminatorów ECDL 24.09.2016 w Katowicach

 

Koordynator ECDL region Katowice we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje w dniu 24.09.2016 r. szkolenie, które jest niezbędne do uzyskania uprawnienia egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL. Szkolenie odbędzie się w Katowicach, w Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym KISS w godzinach od 12.00 do 18.00. Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami oraz formularzami do wypełnienia dostępne są na stronie:

http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest posiadanie jednego z certyfikatów:
• ECDL CORE lub START; BASE; STANDARD
• lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu:
1. Przesłanie na adres Koordynatora wiadomości zawierającej 3 załączniki:
a. wypełniony i podpisany skan Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa (http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem)
b. wypełniony i podpisany skan Karty Rejestracji Egzaminatora (http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem)
c. skan potwierdzenia przelewu

Dokonanie opłaty za egzamin (należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu). Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać skan potwierdzenia przelewu na adres Koordynatora

2. Terminy i dodatkowe wskazówki
Wpłat w wysokości 430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) należy dokonywać przed szkoleniem na konto:
PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.
W tytule przelewu należy podać: rodzaj szkolenia, datę szkolenia, miejsce szkolenia: Katowice, Imię i nazwisko kandydata na egzaminatora; np.:
Szkolenie – PODSTAWOWY ECDL , 21.12.2015, Katowice, xxxx xxxx

Dane do faktury z potwierdzeniem przelewu proszę przesłać mailem w ciągu 7 dni od wpłaty na adres: biuro@ecdl.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego: elzbieta.bowdur@ecdl.pl