ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie Egzaminatorów ECDL -26 kwietnia 2018 r. – Szczecin

 


Zachodniopomorski Koordynator ECDL, we współpracy z Zachodniopomorskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, organizuje w dniu 26 kwietnia 2018r. (czwartek) szkolenie, na którym będzie można uzyskać uprawnienia Egzaminatora S4 Edycja obrazów. Szkolenie odbędzie się w Szczecinie, w godzinach od 15:15 do 17:15 na Uniwersytecie Szczecińskim, ul. Mickiewicza 64. Dokładna lokalizacja zostanie przesłana uczestnikom szkolenia w późniejszym terminie. Przed egzaminem jest możliwość przystąpienia do egzaminu z modułu S4 (w GIMP-ie). Przypominam, że jednym z warunków koniecznych do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL S4, jest posiadanie uprawnień egzaminatora podstawowego ECDL i certyfikatu ECDL S4 Edycja obrazów.

Pozostałe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie: www.ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Dodatkowymi warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
1.Przesłanie na adres miroslaw.zajdel@ecdl.pl informacji o chęci uczestnictwa w szkoleniu.
2.Dostarczenie na szkolenie do wglądu certyfikatu potwierdzającego zdania egzaminu ECDL S4 Edycja obrazów.
3.Dokonanie opłaty za szkolenie (należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu). Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać skan potwierdzenia przelewu na adres miroslaw.zajdel@ecdl.pl.

Terminy i dodatkowe wskazówki
•Zgłoszenia (pkt. 1) prosimy dokonać do dnia 23.04.2018 r.do godziny 13:00 (o przyjęciu na szkolenie może decydować kolejność zgłoszeń, szkolenie może zostać odwołane ze względu na brak wystarczającej liczby chętnych). Informacja, czy szkolenie się odbędzie, będzie rozesłana 24.04.2018r.
•Dane do wystawienia faktury (do 7 dni od daty dokonania przelewu) należy przesłać na adres miroslaw.zajdel@ecdl.pl.

Konto do wpłat:
PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233
Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL 24.04.2018 w Szczecinie
•Termin płatności 25 kwietnia 2018r.
•Wysokość opłaty w wysokości 246,00 zł brutto. Członkom PTI (niezalegającym ze składkami) przysługuje 35% zniżki (opłata 159,90zł).

Szczegółowych informacji udziela Koordynator ECDL Region Szczecin Mirosław Zajdel
mail: miroslaw.zajdel@ecdl.pl
tel. 501-072-951, 605-686-797