ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

SZKOLENIE EGZAMINATORÓW ECDL CAD – WARSZAWA – 16.05.2019

 

Koordynator Produktu ECDL CAD wraz z Polskim Biurem ECDL organizują szkolenie dla osób chcących zdobyć uprawnienia Egzaminatora ECDL CAD 2D.

INFORMACJE O SZKOLENIU:
Egzaminatorem ECDL CAD może zostać osoba, która:
– zgłosiła swój akces bycia Egzaminatorem
– udokumentuje co najmniej 3-letnie doświadczenie w praktyce profesjonalnej (zawodowej) lub dydaktycznej w narzędziach CAD. Dokumenty należy przesłać faxem (12 292 78 90) lub mailem do Koordynatora ECDL CAD bohdan.lisowski@ecdl.pl
– jest Egzaminatorem podstawowego ECDL lub jest członkiem PTI lub posiada rekomendacje Koordynatora (Regionalnego, Ogólnopolskiego lub Produktu) ECDL.
– posiada certyfikat ECDL CAD lub certyfikat Autodesk Approved Instructor Certificate lub Autodesk Certified Professional lub analogiczny (ale nie Autodesk Certificate of Completion).
Pozostałe informacje dostępne na stronie: https://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

TERMIN SZKOLENIA: czwartek, 16 maja 2019 w godzinach 11:00-13:00

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa-Powiśle, siedziba PTI, ul. Solec 38 lok. 103 (pierwsze piętro)

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) ksero swojego certyfikatu CAD lub numer zdanego i prawomocnego egzaminu CAD,
2) dowód wpłaty za szkolenie z opisem (imię i nazwisko, data i rodzaj szkolenia, miejscowość szkolenia),
3) umowa Egzaminatora ECDL – 2 egzemplarze wypełnione i podpisane (dotyczy osób, które nie są Egzaminatorami ECDL) lub Aneks do Umowy Egzaminatora ECDL – 2 egzemplarze wypełnione i podpisane (dotyczy Egzaminatorów ECDL)

KOSZT SZKOLENIA*:
Dla osób niebędących Egzaminatorem ECDL (uprawnienia tylko CAD):
Kandydat musi przejść szkolenie na Egzaminatora ECDL CAD (koszt to 246,00 zł brutto, trwa 2 godziny) oraz szkolenie uzupełniające z systemu eecdl.pl (koszt to 246,00 zł brutto, trwa 2 godziny).
Szkolenia uzupełniające z systemu eECDL.pl prowadzone są przez Koordynatorów Regionalnych i są obowiązkowe dla kandydatów na Egzaminatorów ECDL CAD, którzy nie są Egzaminatorami ECDL

Dla aktywnych Egzaminatorów ECDL:
Kandydat musi przejść szkolenie na Egzaminatora ECDL CAD (koszt to 246,00 zł brutto, trwa 2 godziny)
*Członkom PTI z opłaconymi składkami (w tym za rok 2019) przysługuje zniżka 35%

Wpłata na konto:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
00-394 Warszawa
ul. Solec 38/103
Santander Bank Polska S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233
W tytule należy wpisać: imię, nazwisko, datę i miejsce szkolenia.

Faktury wystawia PB ECDL w ciągu 7 dni od wpłaty. Dane do wystawienia faktury wraz z potwierdzeniem przelewu należy przesłać na adres: biuro@ecdl.pl

Przypomnienie: zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.
Zainteresowanych proszę o bezpośredni kontakt: bohdan.lisowski@ecdl.pl, tel. 602 226 870 lub poprzez PB ECDL: ewa.lisowska@ecdl.pl, tel. 501 072 711

Serdecznie zapraszam,

Bohdan Lisowski – Koordynator Produktu ECDL CAD