ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie Egzaminatorów ECDL EPP GIS – Warszawa – 25.02.2019

 

Koordynator Produktu GIS, Mazowiecki Koordynator Regionalny wraz z Polskim Biurem ECDL organizują szkolenie dla osób chcących zdobyć uprawnienia Egzaminatora GIS.
INFORMACJE O SZKOLENIU

TERMIN SZKOLENIA – 25 luty 2019 r. w godzinach 15:00-19:00
MIEJSCE SZKOLENIA – Warszawa, Plac Politechniki 1, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, sala 403 (czwarte piętro)

Kandydat musi mieć zaliczone i prawomocne wszystkie 3  egzaminy GIS lub posiadać certyfikat GIS

Wymagane dokumenty:
1) ksero swojego  certyfikatu GIS lub numery zdanych i prawomocnych wszystkich egzaminów GIS,
2) ksero dowodu wpłaty za szkolenie/szkolenia  z opisem (imię i nazwisko, data i rodzaj szkolenia, miejscowość szkolenia),
3) umowa Egzaminatora GIS – 2 egzemplarze wypełnione i podpisane (dotyczy osób, które nie są Egzaminatorami ECDL) lub Aneks do Umowy Egzaminatora ECDL – 2 egzemplarze wypełnione i podpisane (dotyczy Egzaminatorów ECDL)

PROGRAM SZKOLENIA
15:00-17:00 – szkolenie uzupełniające z obsługi systemu www.eecdl.pl
17:00-19:00 – szkolenie egzaminatora EPP GIS

KOSZT SZKOLENIA*:
Dla osób nie będących Egzaminatorem ECDL (uprawnienia tylko GIS)
o   Kandydat musi przejść szkolenie uzupełniające z systemu eecdl.pl  (koszt to 246,00 zł brutto, trwa 2 godziny) oraz szkolenia na Egzaminatora GIS (koszt to 246,00 zł brutto, trwa 2 godziny)
Szkolenie uzupełniające z systemu eecdl.pl jest obowiązkowe dla kandydatów na Egzaminatora GIS, którzy nie są Egzaminatorami ECDL
Dla aktywnych Egzaminatorów ECDL
o   Kandydat musi przejść szkolenie na Egzaminatora GIS (koszt to 246,00 zł brutto, trwa 2 godziny)
*Członkom PTI z opłaconymi składkami oraz z opłaconą składką za rok 2019 przysługuje zniżka 35%

Wpłaty prosimy wnosić na konto :
Polskie Towarzystwo Informatyczne
00-394 Warszawa
Ul. Solec 38/103
Santander Bank Polska S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233
W tytule proszę wpisać: imię nazwisko, data i miejsce szkolenia.
Faktury wystawia PB ECDL. Dane do wystawienia faktury proszę przesłać na adres biuro@ecdl.pl wraz z potwierdzeniem przelewu.

Przypomnienie:
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Zainteresowanych proszę o bezpośredni kontakt: Andrzej Borkowski  –  andrzej.borkowski@ecdl.pl,  tel. 516 328 234