ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

SZKOLENIE EGZAMINATORÓW ECDL PODSTAWOWY – 20.09.2019 – OLSZTYN

 

Koordynator ECDL Regionu Olsztyn we współpracy z OP PTI organizuje 6-godzinne szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego. Szkolenie rozpocznie się w dniu 20 września 2019 o godzinie 9:30.

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/ .

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL jest wykształcenie informatyczne i/lub udokumentowane doświadczenie trenerskie w zakresie IT oraz posiadanie jednego z certyfikatów:
• ECDL CORE/ START, BASE
lub
• minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania na hanna.pikus@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:

a) wypełnionej Karty Rejestracji Kandydata na Egzaminatora ECDL

b) skan certyfikatu/certyfikatów ECDL;

c) skan potwierdzenia przelewu na konto PTI, Santander Bank Polska S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.

W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko Kandydata na Egzaminatora, rodzaj szkolenia, datę i miejsce szkolenia.

Koszt szkolenia:

– dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto

– dla członków PTI – nowych kandydatów: 279,83 zł brutto

– dla odnawiających uprawnienia: 215,25 zł brutto

– dla członków PTI odnawiających uprawnienia: 172,20 zł brutto

Dodatkowo, przed rozpoczęciem szkolenia proszę o przygotowanie dokumentów potwierdzających umiejętności merytoryczne (dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź min 2-letniego stażu pracy jako trenera).

Faktury wystawia PB ECDL. Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu (w tytule proszę podać imię, nazwisko, rodzaj szkolenie, datę i miejsce szkolenia).

W przypadku Kandydatów spoza Regionu Olsztyn (tj. województwa warmińsko-mazurskiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

Ewentualne pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego:
hanna.pikus@ecdl.pll (kontakt mailowy preferowany), tel. : 501073097

Zapraszam serdecznie zainteresowanych!

Hanna Pikus

Koordynator Regionalny ECDL