ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Szkolenie egzaminatorów – ECDL podstawowy – 15.02.2020 – Warszawa

 

Mazowiecki Koordynator ECDL organizuje szkolenie dla kandydatów na Egzaminatorów ECDL z zakresu podstawowego w dniu 15 lutego 2020 w godzinach 9:30-15:30.
Miejsce szkolenia zostanie podane w późniejszym terminie.

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania na adres pawel.strawinski@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:
• wypełniona Karty Rejestracji Kandydata na Egzaminatora ECDL
• skan certyfikatu/certyfikatów ECDL
• skan potwierdzenia przelewu na konto PTI Santander Bank Polska S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.

Koszt szkolenia podstawowego ECDL:
• dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto
• dla członków PTI – nowych kandydatów: 279,83 zł brutto

 

Faktury wystawia PB ECDL. Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu (w tytule proszę podać imię, nazwisko, rodzaj szkolenie, datę i miejsce szkolenia).

Kandydaci spoza Mazowsza powinni uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

Ewentualne pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego:
pawel.strawinski@ecdl.pl (kontakt mailowy preferowany), tel.: 608166165

Szkolenie będzie realizowane we współpracy z Oddziałem Mazowieckim Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

Serdecznie zapraszam zainteresowanych!

Paweł Strawiński
Mazowiecki Koordynator ECDL